№31-03-14 від 31 березня 2014 року

 

 

ISIC – КВЕД 99.00.0 – ЗКГНГ
Світова Міжнародна Екстериторія Його Величності Государа-Імператора Титульного Суверенного Народу України

ТИТУЛЬНИЙ СУВЕРЕННИЙ НАРОД УКРАЇНИ

МІЖВІДОМЧА ІНТЕРПОЛ-КОЛЕГІЯ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТЕРОРИЗМУ

Дипломатичний Корпус Титульного Суверенного Народу України КВЕД 99.00.0 ТРДПАУ 553515506-553515469 Офіс для отримання дипломатичної кореспонденції за адресою: 14027, м.Чернігів, вул. Станіславського, 40, тел. +38 046 22 3 24 47
№31-03-14 від 31 березня 2014 року

 

Міністерству Оборони України

Копія: Службі Безпеки України

Раді Національної Безпеки і Оборони України

 

Про можливість формування фінансово-банківської інфраструктури
тилового забезпечення Збройних Сил України та Служби Безпеки України

 

Міжвідомча Інтерпол-Колегія протидії фінансово-економічному тероризму керується в своїй діяльності Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Положення цього Закону України визначають можливість безперешкодної співпраці Міжвідомчої Інтерпол-Колегії протидії фінансово-економічному тероризму з міжнародними фінансовими організаціями на засадах, які визначені в:

 • ст. 5 Закону України «Про Службу Безпеки України»;
 • п. 2 ст.1 Цивільного Кодексу України;
 • ст. 52-54 Господарського Кодексу України;
 • ст. 157 Податкового Кодексу України.

Вищенаведені положення законів та кодексів України визначають можливість формування будь-яких фінансово-банківських інфраструктур, відмінних від інфраструктури Національного Банку України. Такі інфраструктури формуються міжнародними фінансовими організаціями поза межами грошового ринку Національного Банку України. Грошовий ринок Національного Банку України не є всеосяжним. Грошовий ринок Національного Банку України  – це не більш ніж частка фінансової архітектури країни Україна.

Національний Банк України не переймається питаннями фінансування, асигнування, інвестування, кваліфікації, стратифікації і т.п. позаюридичних та позабалансових інфраструктур соціальної спрямованості, комунальної спрямованості, побутової спрямованості, споживчої спрямованості, склад яких визначено в Європейській Соціальній Хартії, Європейській Хартії «Про місцеве самоуправління», Декларації ООН «Про права корінних народів», Законі України «Про національні меншини в Україні», Законі України «Про інвестиційну діяльність» та Конституції України.

Діяльність та інфраструктура Збройних Сил України не регламентується Цивільним Кодексом України. Тилове забезпечення Збройних Сил України та вся без винятку інфраструктура Збройних Сил України знаходиться поза межами цивільного простору. Місцем розміщення тилового забезпечення Збройних Сил України визначено або господарським ринком ст. 52-54 Господарського Кодексу України, або ринком активів п.2 ст.1 Цивільного Кодексу України.

Питаннями забезпечення безпеки суб’єктів п.2 ст.1 Цивільного Кодексу України переймаються підрозділи ст. 5 Закону України «Про Службу Безпеки України». Питаннями забезпечення безпеки господарського ринку ст. 52-54 Господарського Кодексу України переймаються підрозділи Міжвідомчої Інтерпол-Колегії протидії фінансово-економічному тероризму (в стані їх співпраці з міжнародними фінансово-банківськими організаціями та Держфінмоніторингом України).

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» та положень ст. 1079 Цивільного Кодексу України, не існує жодних перешкод для формування Міжвідомчою Інтерпол-Колегією протидії фінансово-економічному тероризму будь-яких фінансових установ та банків, які б діяли в інтересах Збройних Сил України, їх соціальної сфери та тилового забезпечення.

Співпрацею Міжвідомчої Інтерпол-Колегії протидії фінансово-економічному тероризму з підрозділами та органами ст. 5 Закону України «Про Службу Безпеки України» напрацьовані напрямки дипломатичного діалогу з органами Генеральної Прокуратури, Міністерства Юстиції, Державної Виконавчої Служби, Податкової Служби, Громадської Безпеки та іншими органами Міністерства Внутрішніх Справ. Державні органи не втручаються в справу формування в Україні ринку фінансових активів та капіталів.

Капіталізація інфраструктури тилового забезпечення Збройних Сил України є справою, яка залежить виключно від рішень, які приймає Міністерство Оборони України та Служба Безпеки України. Збройні Сили України є позаполітичними збройними формуваннями в Україні. Будь-яким політичним органам, політичним партіям та громадським організаціям заборонено втручатися у внутрішні справи Збройних Сил України.

В складі Збройних Сил України не може бути жодної фізичної особи. Це означає, що фінансування особового складу Збройних Сил України має відбуватись не в сервісному, а в бенефіціарному режимі. Склад бенефіціарного фінансування визначають Уніфіковані правила та звичаї Міжнародної Торгової Палати (а не постанови правління Національного Банку України). Уніфіковані правила та звичаї Міжнародної Торгової Палати входять до сфери компетенції Міжвідомчої Інтерпол-Колегії протидії фінансово-економічному тероризму. Банківсько-фінансова інфраструктура Уніфікованих правил та звичаїв Міжнародної Торгової Палати не моніториться жодним цивільно-державним органом в Україні. Такі інфраструктури є суто договірними – контрактними.

Контрактна армія ‑ це не армія найманців. Військова контрактація – це не найм військовослужбовців. Військова контрактація ‑ це система формування тилового забезпечення Збройних Сил України на умовах положень стандарту П(С)БО-12 «Фінансові інвестиції», затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91. Поза ринком фінансових активів будь-яких контрактивів та контрактів не існує. Будь-яке інше рішення в цьому питанні має розглядатись виключно з точки зору боротьби з фінансовим тероризмом.

В питаннях дотримання фінансової дисципліни не існує будь-якої політичної доцільності. Не існує жодних органів, які б без процедури ліцензування, кваліфікації, стратифікації, акредитації, атестації і т.п. мали право змінювати склад міжнародного фінансового законодавства. Співробітництво Міжвідомчої Інтерпол-Колегії протидії фінансово-економічному тероризму з міжнародними фінансовими організаціями гарантує Збройним Силам України недоторканість тилової фінансово-банківської системи, створеної на умовах угоди, яка є невід’ємною частиною цього листа.

Додаток: Зразок угоди «Про спільну фактор-інвестиційну діяльність» (зокрема Міністерства Оборони України, Служби Безпеки України, Держфінмоніторингу України та Міжвідомчої Інтерпол-Колегії протидії фінансово-економічному тероризму).

 

 

Голова Міжвідомчої Інтерпол-Колегіїї протидії

фінансово-економічному тероризму                                                                             О.В. Толстой

 

 

 

УГОДА

про спільну фактор-інвестиційну діяльність

21.03.2014

 

Сторони угоди:

______________________________________________________________________ ‑

в статусі Учасника інвестиційної діяльності ‑ платника податку, положення якого підвищено до статусу нерезидента (ЄДР ______-ТРДПАУ 553515469)

 

Міжвідомча Інтерпол-Колегія протидії фінансово-економічному тероризму ‑

в статусі Фактор-нерезидента (ТРДПАУ 553515469).

 

СПФМ Держфінмоніторингу України за ідентифікатором ZT23EAZST20E

в статусі Кваліфікатора фінансово-операційної діяльності сторін угоди

 

Статус угоди:

Взаємопредставницька субінвест-субінвенц діяльність (без створення юридичної особи).

 

Предмет угоди:

Спільна діяльність на умовах Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» (затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 26 квітня 2000 року №91 в режимі статті 1079 Цивільного Кодексу України)

 

Мета спільної діяльності сторін угоди:

 • виконання положень Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку Чернігівської області»
 • виконання положень Програми «Створення цілісно-розгалудженого заготівельно-виробничо-відтворювального комплексу тилового житлово-продовольчого забезпечення військ північного оперативного командування Збройних Сил України»;
 • виконання положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

 

Внески в спільну діяльність:

 

Від фактора:

 • забезпечення управлінським персоналом;
 • надання фінансових механізмів та інструментів;
 • представництво в контролюючих фінансово-банківських установах та організаціях;
 • організація фінансово-банківської діяльності в активах спільної діяльності без відображення їх сум у звітах сторін угоди;
 • ведення управлінського обліку у відповідності до положень Уніфікованих правил та звичаїв Міжнародної Торгової Палати.

 

 

Від інвестора:

 • забезпечення безпеки управлінського персоналу;
 • забезпечення операційних залів фінансово-банківських установ відповідними офіс-приміщеннями;
 • формування інфраструктури цілісно-розгалудженого заготівельно-виробничо-відтворювального комплексу тилового житлово-продовольчого забезпечення військ північного оперативного командування Збройних Сил України.

 

 

Від кваліфікатора:

 • моніторинг фінансової діяльності у відповідності до вимог статті 52-54 Господарського Кодексу України;
 • надання адреси дипломатичної скриньки для отримання поштової кореспонденції та складу дипломатичних валіз.

 

Зобовязання сторін:

 • отримання економічних вигод в структурі активів та капіталів за економічними одиницями міжнародних стандартів;
 • досягнення фінансових результатів у вигляді економічного профіту, економічного зиску, економічної користі без отримання товарно-підприємницького прибутку;
 • форма фінансування спільних проектів: бюджетна, бюджетно-змішана.

 

Створення управлінських органів:

 • за положеннями статті 1 пункту 2 Цивільного Кодексу України;
 • за положеннями наказу Держфінмоніторингу України №161 від 17.08.2005р.

 

Облік результатів спільної діяльності:

 • фінансово-аналітичний;
 • на рахунках 362, 377 фінансового плану рахунків Міністерства Фінансів України.

 

Інші питання вирішуються шляхом дружніх переговорів або шляхом складання письмових доповнень до цієї угоди.

 

 

Угоду підписали:

 

Від Нерезидент-Фактора

Від Учасника інвестиційної діяльності

Від Резидент-Кваліфікатора

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.