№13-01-14 від 13 січня 2014 року

РЕЗИДЕНЦІЯ

ЙОГО ВИСОКОПОВАЖНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Резидент-Зовнішньоекономічна Франко-Факторія України КІСЕ S.15-S.11 в режимі ПСБО 12 (13) Офіс для отримання кореспонденції за адресою: Україна,14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 12, тел. +38 0462 61-44-11
№13-01-14 від 13 січня 2014 року

 

Генеральному прокурору України

Пшонці Віктору Павловичу

 

Копії: Адміністрації Президента України

Конституційному Суду України

Кабінету Міністрів України

Міністерству Економіки України

Міністерству Фінансів України

Міністерству Юстиції України

Міністерству Внутрішніх Справ України

Міністерству Доходів і Зборів України

Національному Банку України

Службі Безпеки України

Верховній Раді України

Раді Національної Безпеки і Оборони України

Державній виконавчій службі України

Пропозиція щодо запровадження системи прокурорського нагляду за дотриманням

режиму всебічної безпеки діяльності суб’єктів соціальної програми та суб’єктів

Франчайзер-Кластера Його Високоповажності Президента України

 

Розглянувши документарну діяльність державних реєстраторів Кабінету Міністрів України, які ведуть реєстр ЄДР – єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб-підприємців, Резиденція Його Високоповажності Президента України звернула увагу на деякі особливості  реєстраційної заяви платника податку (Форма № 1-РІ), яка є додатком № 1 до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій (затверджено наказом Міністерства Фінансів України № 37 від 24.01.2013 року і зареєстровано в Міністерстві Юстиції України від 14.02.2013 року за № 267/22799).

У вищевказаному документі, а саме в тексті Форми № 1-РІ, мова йде про те, що фізичні особи мають можливість відмовлятись від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання. За Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» всі релігійні переконання відокремлені від держави. Це означає, що всі фізичні особи з будь-якими релігійними переконаннями відокремлені від Демократичної держави України, Унітарної держави України,Народної держави України, реєстру ЄДР, реєстру ЄДРПОУ за КІСЕ, ЄДРПОУ за NACE та ЄДРПОУ за ISIC. Всі держави функціонують на засадах закону та основ закону. Це означає, що всі фізичні особи, які мають релігійні переконання, відокремлені від закону та основ законодавства.

Такий перебіг справ означає, що всі фізичні особи, які мають релігійні переконання, відокремлені від Міністерства Юстиції України та від Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій (зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 21 грудня 1999 року № 892/4185). Це означає, що всі фізичні особи, які мають релігійні переконання мають бути відокремленими від органів Державної виконавчої служби (при Міністерстві Юстиції України).

Справу відокремлення громадян України, які мають будь-які релігійні переконання від органів Державної виконавчої служби і органів Міністерства Юстиції України, виконують органи Франчайзер-Кластера та органи сучасної соціальної Програми Його Високоповажності Президента України. Система органів сучасної соціальної Програми Його Високоповажності Президента України формується в межах реєстрів ЄДРПОУ-ТРДПАУ та ТРДПАУ-ТРДПАУ. Система органів Франчайзер-Кластера Його Високоповажності Президента України формується в межах реєстрів ЄДР-ЄДРПОУ та ЄДР-ТРДПАУ. Всі вище перелічені реєстри є реєстрами договорів про спільну діяльність, яка не підлягає реєстрації в органах Міністерства Юстиції України, Кабінету Міністрів України, податкових органах України, фінансово-економічних органах України та в будь-яких інших юридичних органах України (нестатистичних органах України).

Національний Банк України є юридичною особою. Це означає, що в межах Національного Банку України здійснює обіг юридична гривня (нестатистична гривня України), яка обліковується в юридичному балансі (в нестатистичному балансі України). Всі без винятку ліцензії Національного Банку України є юридичними документами – нестатистичними документами країни України. Діяльність місцевих судів та органів ДВС України, які керуються нестатистичними документами нестатистичного Національного Банку України є такою, що безумовно несе загрозу органам та суб’єктам Франчайзер-Кластера та соціальної Програми Його Високоповажності Президента України.

Органи ДВС України та місцеві суди України ігнорують положення Податкового Кодексу України, які забезпечують безпеку та недоторканість майна платників податків, статус яких підвищено до статусу резидентів України та майна платників податків, статус яких підвищено до статусу нерезидентів України. Це коло суб’єктів Податкового Кодексу України згуртовано в систему Франчайзер-Кластера Його Високоповажності Президента України.

Органи ДВС України та місцеві суди України ігнорують положення Податкового Кодексу України, які забезпечують безпеку та недоторканість активів нерезидентів України, активів резидентів України, активів нерезидентів України, статус яких прирівняно до статусу резидентів України. Це коло суб’єктів Податкового Кодексу України згуртовано в систему сучасної соціальної Програми Його Високоповажності Президента України.

Його Високоповажність Президент України своїми організаційно-правовими діями накреслив країні Україна, суспільству України, соціуму України та спільнотам України вихід із сучасної економічної кризи. Цей вихід із сучасної економічної кризи полягає у формуванні соціуму та суспільства України. Натомість, органи Міністерства Юстиції України, Державної Виконавчої Служби України та місцеві суди України або не розуміють різниці між соціумом та громадами України, між суспільством та сервітутом України, або умисно саботують виконання сучасних модернізаційних організаційно-правових заходів Його Високоповажності Президента України, які передбачають 70% капіталізацію економіки країни Україна, яка має відбутись в межах національних стандартів КІСЕ S.2-S.16 та КІСЕ S.11-S.15.

Всі юридичні органи Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України-Парламенту ніякого відношення до вищезгаданих національних стандартів не мають. Інституційна та інстатуційна економіка країни України формується під егідою Резиденції Його Високоповажності Президента України в межах фінансово-банківської системи, яка знаходиться поза межами компетенції Національного Банку України (м. Київ) та будь-яких інших юридичних органів із системи Кабінету Міністрів України (м. Київ).

За сучасних умов в країні Україна вже сформовано ряд правоохоронних органів, які мають за мету забезпечувати безпеку органів сучасної соціальної Програми та органів Франчайзер-Кластера Його Високоповажності Президента України. Зокрема, в Україні вже діють органи Інтерполу України, Інполу України ‑ Антикорупційного Комітету України та органи ст. 5 Закону України «Про Службу Безпеки України». Всі ці органи в цілому складають систему Конституційної Безпеки країни Україна.

Звертаючись до Генеральної Прокуратури України, Резиденція Його Високоповажності Президента України просить розглянути пропозицію про запровадження системи прокурорського нагляду за дотриманням режиму всебічної безпеки діяльності суб’єктів соціальної Програми та суб’єктів Франчайзер-Кластера Його Високоповажності Президента України.

 

 

 

Голова Резиденції

Його Високоповажності Президента України

В.С. Бондаренко

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.