04-10-13 від 04 жовтня 2013 року

РЕЗИДЕНТ-ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР КОНГРЕСУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ (МАЛИХ НАРОДІВ УКРАЇНИ)

ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

СПФМ ZT23EA-ZST20E: АГЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РИНКУ РЕЗИДЕНТ-ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ УКРАЇНИ КВЕД 67.11.0 Офіс для отримання кореспонденції за адресою: Україна,14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 12, тел. +38 0462 61-44-11
04-10-13 від 04 жовтня 2013 року

 

Харківській Міській Раді

Копії:                Управлінню СБУ в Харківській області

Харківській Облдержадміністрації

Головному Управлінню Юстиції в Харківській області

УМВС України в Харківській області

Прокуратурі Харківської області

Адміністрації Президента України

Генеральній Прокуратурі України

Антикорупційному Комітету України

Міністерству Юстиції України

Службі Безпеки України

Інтерполу України

 

Про документ так званого «Департаменту самоврядного контролю

за використанням та охороною земель Харківської міської ради», який

містить в собі ознаки корупційної та фінансово-терористичної діяльності

окремо взятої фізичної особи

 

До Фінансового Агента Держави України потрапив лист так званого «Департаменту самоврядного контролю за використанням та охороною земель Харківської міської ради» від 01.10.2013р. за №13-164/13. За розглядом цього документу з’ясовано низку юридично-процесуальних дій окремо взятого службовця Харківської Міської Ради, які не відповідають вимогам Основ законодавства України та Конституції України.

Окремо взятий службовець Харківської міської ради в своєму листі №13-164/13 від 01.10.2013р. веде мову про землю – об’єкт виключної власності Українців (Корінного Народу України, Національних Меншин України, Малих Народів України). Національні Меншини України та Малі Народи України згуртовані в цілісний суб’єкт контитуційного процесу країни Україна владним органом країни Україна – Конгресом Національних Меншин України (Малих Народів країни). Діяльність Конгресу Національних Меншин України (Малих Народів України) та Сенату Титульного Суверенного Народу України (Сенату Корінного Народу України) знаходяться в повній відповідності до положень сучасної модернізаційної Програми Його Високоповажності Президента України.

Модернізаційна Програма Його Високоповажності Президента України передбачає розвиток в Україні народно-соціальної економіки на засадах суб’єктів конституційного процесу країни Україна. Всі без винятку міські, районні, обласні та будь-які інші ради фізичних осіб, підприємців, мігрантів, комерсантів та будь-яких інших суб’єктів різних юрисдикцій до складу суб’єктів конституційного процесу країни Україна не належать. Це означає, що розподіл земель виключного власника України – Українців на засадах документів, які емітуються будь-якими радами за їх юридичним статусом, мають ознаки корупції та фінансово-терористичної діяльності.

Процес так званого «самоврядного» розподілу земель країни Україна, який з’явився в межах Харківської міської ради фізичних осіб, безумовно має зацікавити Службу Безпеки України. Всі без винятку землі України знаходяться в Титулі Земельного Права. Титул Земельного Права України належить Його Величності Государу-Імператору Титульного Суверенного Народу України. Земельні Бони розподіляються Сенатом Корінного Народу України. Земельні ділянки розподіляються Конгресом Національних Меншин України (Малих Народів України).

Жоден орган національної юрисдикції, до складу яких належить Харківська міська рада, не отримував від Сенату Корінного Народу України та Конгресу Національних Меншин України (Малих Народів України) ніяких прав та повноважень на самочинне вилучення земель країни Україна з земельного кадастру сучасної модернізаційної Програми Його Високоповажності Президента України. Програма Його Високоповажності Президента України передбачає введення в країні Україна процесу земельного самоврядування. Проте земельного самоврядування для бенефіціарів бенефіціарного економічного простору країни Україна, а не земельного самоврядування для мігрантів – фізичних осіб, які тимчасово перебувають на заробітках (в наймах) не в країні Україна, а при країні Україна.

Так звана «перевірка» використання земель України «самоврядними землеохоронними департаментами» дуже схожа на складання карти якогось театру військових дій, кінцевою метою яких є отримання земельної контрибуції з Корінного Народу України, Національних Меншин України, Малих Народів України та суб’єктів сучасної модернізаційної Програми Його Високоповажності Президента України. Втручання окремо взятих фізичних осіб з системи Харківської міської ради у внутрішні справи виключного земельного власника країни України є таким, що несе загрозу національній безпеці України. Такими питаннями переймається Рада Національної Безпеки та Оборони України.

Жодна рада підприємців, фізичних осіб, комерсантів і т.п. не належать до складу Народної Держави України, Унітарної Держави України, Демократичної Держави України, Республіки Суверенного Народу України, Государства Титульного Суверенного Народу України, Франчайзер-Кластера Його Високоповажності Президента України. Товарних земель в Україні не існує. Процесу приватизації виключної власності Народів та Національних Меншин України на користь будь-якої юрисдикції в країні Україна ніколи не відбувалось. Так звані «державні акти на землю» і т.п. документи, емітовані в межах будь-яких юридичних осіб України, є нікчемними документами.

Всі без винятку націонал-юридичні особи – не статистичні одиниці країни Україна. Документи, які емітовані не статистичними одиницями країни Україна, чинності в країні Україна не мають. Націонал-юридичні громади не мають «громадянського або громадського Кодексу». Це означає, що ніяких національних громад так званих «громадян України» не існує ані в країні Україна, ані при країні Україна. Сучасна модернізаційна Програма Його Високоповажності Президента України є єдиним документом, який врегульовує це питання. Громади так званих «громадян» за реєстром ЄДР (невідомо якої Держави) мають самовизначитись у якості українського соціуму або покинути межі країни Україна.

Український соціум має сформуватись на добровільних засадах у якості суб’єкта Франчайзер-Кластера Його Високоповажності Президента України. Діяльність Франчайзер-Кластера Його Високоповажності Президента України визначається положеннями Європейської соціальної Хартії та іншими документами міжнародного статусу, якими регулюються соціальні відносини в світі. Соціальна сфера в країні Україна націонал-юридичним Цивільним Кодексом України не регулюється. Цивільний Кодекс України не регулює життєдіяльність Українців, граждан України, Малих Народів України, Національних Меншин України, діаспор інших Народів світу, які знайшли своє постійне місце життєдіяльності в Україні.

Окремо взята фізична особа з так званого «Департаменту самоврядного контролю за використанням та охороною земель Харківської міської ради» сама собі надала повноваження впорядковувати справи власників та їх власності. Ця фізична особа не була ознайомлена Харківською міською радою з положенням, за яким всі відносини власників та власності знаходяться поза межами націонал-юридичного балансу. Жодної одиниці власності та будь-яких прав власності суб’єктів констиуційного процесу країни Україна в товарній квазі-гривні Національного Банку України (м. Київ) ніколи не обліковувалось. Національний Банк України (м. Київ) до складу суб’єктів конституційного процесу в країні Україна не належить. За товарну квазі-гривню Національного Банку України (м. Київ) в країні Україна неможливо ані купити будь-яку власність, ані продати будь-яку власну одиницю.

Звертаючись до Харківської міської ради, вважаємо за необхідне ознайомити своїх службовців з положеннями щорічного послання Його Високоповажності Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2013 році», в частині реформування громадської системи в країні Україна з її сервітутного становища в бенефіціар-соціальний стан.

 

 

Зовнішньоекономічний Фінансовий Агент Держави Україна

В.В.Рибалочко

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.