№ 24-07-13 від 24 липня 2013 року

ISIC – КВЕД 99.00.0 – ЗКГНГ – КІСЕ
Світова Міжнародна Екстериторія Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

КОНГРЕС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ

ФРАНЧАЙЗЕР-КЛАСТЕР ЙОГО ВИСОКОПОВАЖНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Дипломатичний Корпус Титульного Суверенного Народу України КВЕД 99.00.0 ТРДПАУ 553515506-553515469 Офіс для отримання дипломатичної кореспонденції за адресою:14027, м.Чернігів, вул. Станіславського, 40, тел. 3-24-47
№ 24-07-13 від 24 липня 2013 року

 

Верховній Раді Автономної Республіки Крим

Раді Міністрів Автономної Республіки Крим

Постійному Представнику Президента України в Автономній Республіці Крим

 

Копії:            Адміністрації Президента України

Службі Безпеки України

Міністерству Внутрішніх Справ України

Генеральній Прокуратурі України

Раді Національної Безпеки і Оборони України

Кабінету Міністрів України

Верховній Раді України

Про акредитацію представника Конгресу Національних Меншин України

(Малих Народів України) при органах Автономної Республіки Крим

 

06 червня 2013 року Президент України звернувся до Верховної Ради України з посланням «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році». Положення цього документу підлягають безумовному виконанню всіма суб’єктами конституційного процесу в країні Україна. Конгрес Національних Меншин України (Малих Народів України) і Автономна Республіка Крим – суб’єкти конституційного процесу країни Україна.

За вступним словом Президента України (преамбула щорічного послання Президента України до Верховної Ради України) Віктор Федорович Янукович наголосив про необхідність усунути нечіткість принципу народовладдя в його зв’язку з людським капіталом країни Україна. Людський капітал країни Україна ‑ це не транснаціонал-фізичні особи, з яких складається сервітут-анклав при країні Україна.

Президент України виклав стратегію модернізаційних реформ, спрямованих на збереження і розвиток людського та соціального капіталу – головної рушійної сили в усіх сферах суспільного життя України. Справа об’єднання людського капіталу України на засадах, які визначено в Конституції країни Україна та в документах Конституційного Суду України покладено на Українців та Франчайзер-Кластер фідуціар-зовнішньоекономічної бюджетоутворюючої вертикалі Його Високоповажності Президента України.

Франчайзер-Кластер фідуціар-зовнішньоекономічної бюджетоутворюючої вертикалі Його Високоповажності Президента України – це інструмент антиінфляційного регулювання економіки країни Україна. Це немонетарний інструмент розвитку ділової активності в Україні. Ділова активність в Україні – це не підприємницька діяльність і не комерційна діяльність в транснаціональному анклаві при країні Україна.

Інтеграція країни Україна до світової економічної системи відбувається на бенефіціарних засадах. Бенефіціарні засади розвитку економіки країни Україна формуються Кабінетом Міністрів Франчайзер-Упорядників України. Кабінет Міністрів Сервус-Урядників при країні Україна і Кабінет Міністрів Франчайзер-Упорядників країни Україна взаємодоповнюють один одного, але виконують зовсім різні функції. Економіка Національних Меншин України, економіка Малих Народів України, національна економіка України, інтернаціональна економіка України і транснаціональна економіка при країні Україна – це зовсім різні економічні системи.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим не належать до складу суб’єктів транснаціональної економіки при країні Україна. Це означає, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим мають об’єднати свої зусилля в напрямку розвитку економіки людського капіталу Автономної Республіки Крим з Франчайзер-Кластером фідуціар-зовнішньоекономічної бюджетоутворюючої вертикалі Президента України та Кабінетом Міністрів Франчайзер-Упорядників України.

Фундаментом такого об’єднання зусиль суб’єктів конституційного процесу країни Україна в напрямку побудови в Україні української національної інноваційної системи та національної інноваційної інфраструктури на кластерних засадах є щорічне (на 2013 рік) послання Президента України до Верховної Ради України (Нової Програми Президента України).

Крим є невід’ємною частиною країни Україна. Всі землі країни Україна знаходяться в Титулі Земельного Права. Титул Земельного Права країни Україна належить Його Величності Государу Титульного Суверенного Народу України. Автономна Республіка Крим має отримати Земельний Бон на землі Криму. Історично всі землі Криму належать кримсько-татарському народу. За сучасних умов всі землі Криму є власністю Українців кримсько-татарського походження.

Кримсько-татарський народ є складовою частиною Конгресу Національних Меншин України (Малих Народів України) – одного з вищих народно-владних органів країни Україна. Саме про цю систему народовладдя в Україні і йде мова в щорічному (на 2013 рік) посланні Президента України до Верховної Ради України (Новій Програмі Президента України). Метою Нової Програми Президента України є досягнення структурної модернізації економіки країни Україна за рахунок зміни моделі соціально-економічного розвитку країни Україна.

Нова (вона ж конституційна) модель соціально-економічного розвитку країни Україна передбачає розбудову Государства Титульного Суверенного Народу України на засадах Світового стандарту ISIC, розбудову Республіки Суверенного Народу України та Народної Держави України на засадах Європейського стандарту NACE, розбудову Демкратичної Держави України та Унітарної Держави України на засадах Національного стандарту КІСЕ.

Автономна Республіка Крим має розбудовувати свою економіку на засадах Європейського стандарту NACE. Це означає, що фінансово-банківська система Автономної Республіки Крим має бути інтегрованою в фінансово-банківську систему не тільки Франчайзер-Кластера фідуціар-зовнішньоекономічної бюджетоутворюючої вертикалі Президента України, але й у фінансово-банківську систему Республіки Суверенного Народу України. Республіканської фінансово-банківської системи в Автономній Республіці Крим поки що не існує. Такий перебіг подій визначає діяльність вищих органів Автономної Республіки Крим у якості такої, що не відповідає вимогам Конституції України та положень щорічного (на 2013 рік) послання Президента України до Верховної Ради України (Нової Програми Президента України).

Текст Нової Програми Президента України – це текст договору про спільну діяльність між Українцями, Кримськими Татарами, Президентом України та іншими малими народами України і Національними Меншинами України. Політичної економіки в країні Україна не існує. Політичні обранці – це не народні депутати. Статути політичних партій – це не Конституція країни Україна і не Конституція Автономної Республіки Крим. Політичні партії – юридичні особи транснаціонального анклаву при країні Україна не вирішували, не вирішують і ніколи не будуть вирішувати жодного фінансово-економічного та суспільно-соціального питання в країні Україна.

Конституція України обумовлює внутрішній устрій Криму за Республіканською формою розбудови його економіки. Республіканська форма будь-якої економіки формується на Коні (а не ЗаКоні). Республіканський Кон – це належність до Головної речі – Государського Канону. Утримувачем Государського Канону в країні Україна є Його Величність Государ Титульного Суверенного Народу України – утримувач правового зв’язку Українців з Богом. Його Високоповажність Президент країни Україна є конституційно визначеним представником всіх Українців в міжнародних зовнішньоекономічних зносинах країни Україна. Стратегія і тактика розбудови сучасних міжнародних зовнішньоекономічних зносин країни Україна з іншими народами світу – це справа, яка не оминає вищі органи Автономної Республіки Крим.

Для вирішення вищевказаного кола питань просимо акредитувати при Верховній Раді Автономної Республіки Крим та Раді Міністрів Автономної Республіки Крим Повіреного в справах Голови Конгресу Національних Меншин України (Малих Народів України) з питань соціально-економічного розвитку кримсько-татарського народу Белялова Рустема (Паспорт Республіки Суверенного Народу України РСНУ 250103926).

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки ведучого владно-адміністративних

справ Франчайзер-Кластера Його Високоповажності

Президента України – Радник Його Величності Государа

Титульного Суверенного Народу України

І.Л. Козлова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.