№08-07-2013 від 08 липня 2013 року

ТРДПАУ 553515506-553515469
Світова Міжнародна Екстериторія Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

КОНГРЕС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ ФРАНЧАЙЗЕР-УПОРЯДНИКІВ УКРАЇНИ

(ПРИ ФРАНЧАЙЗЕР КЛАСТЕРІ ЙОГО ВИСОКОПОВАЖНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ)

Дипломатичний Корпус Титульного Суверенного Народу України КВЕД 99.00.0 ТРДПАУ 553515506-553515469 Офіс для отримання дипломатичної кореспонденції за адресою:14027, м.Чернігів, вул. Станіславського, 40, тел. 3-24-47
№08-07-2013 від 08 липня 2013 року

 

Кабінету Міністрів сервус-урядників при країні Україна

Національному Банку сервус-урядників при країні Україна

Верховній Раді сервус-урядників при країні Україна

Копії:               Адміністрації Президента України

Раді національної безпеки і оборони України

Службі Безпеки України

Генеральній Прокуратурі України

Про спільне виконання реформаторської Програми Президента України в частині

утвердження принципу народовладдя України та розвитку економічних ринків України

 

Щорічне на 2013 рік послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році» є актом нормативного характеру, який підлягає безумовному виконанню. Вступне слово Президента України до цього акту нормативного характеру визначає його виконавцями суверенних українців, а не транснаціональних сервус-фізичних осіб, Суверенний Народ України, а не громади транснаціональних приємців та підприємців при країні Україна.

Президент України наголосив справу подальшого розвитку країни Україна не в сервітут-економічному просторі при країні Україна, а в реал-економічному просторі країни Україна. Реал-економічний простір країни Україна – це Світова Міжнародна Федеративно-Конфедеративна Екстериторія Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України.

Світова Міжнародна Федеративно-Конфедеративна Екстериторія Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України – правоздатна. Ніяких елементів будь-якої юрисдикції в межах країни Україна не існує. Юридичні одиниці – нестатистичні одиниці країни Україна. Це означає, що всі без винятку документи, емітовані Національним Банком сервус-урядників при країні Україна, є нестатистичними документами країни Україна. Всі без винятку документи, емітовані Кабінетом Міністрів сервус-урядників при країні Україна, є нестатистичними документами країни Україна. Всі без винятку документи, емітовані Верховною Радою сервус-урядників при країні Україна, є нестатичними документами країни Україна.

Програма Президента країни Україна не визначає стану конфронтації між народно-економічним простором Суверенних Українців в країні Україна та національно-економічному просторі сервус-мігрантів при країні Україна. Національно-економічний простір сервус-мігрантів при країні Україна має бути доповненим національно-економічним простором суб’єктів п.2 ст.1 Цивільного Кодексу України та ст.52-54 Господарського Кодексу України. Транснаціональний суб-венц економічний простір при країні Україна існує, але транснаціональний інвенц-економічний простір при країні Україна ще й досі не сформовано.

Транснаціональний інвенц-економічний простір при країні Україна формується не на політичних засадах, не на громадських засадах, не на засадах самоврядування населення транснаціональної чужини чужинців при країні Україна. Транснаціональний інвенц-економічний простір при країні Україна існує в умовах зовнішньоекономічного інвац-інвенц ринку фінансових активів України. Кваліфікатором суб’єктів зовнішньоекономічного інвац-інвенц ринку фінансових активів України є Кабінет Міністрів франчайзинг-упорядників України (в складі Конгресу Національних Меншин України (Малих Народів України).

Програма Президента України не базується на грошову одиницю Національного Банку сервус-урядників при країні Україна. Це означає, що Національний Банк сервус-урядників при країні Україна має укласти договір про спільну діяльність з Нерезидент-Екстериторіальним Банком Реконструкції та Розвитку Народу України. Сторонами цього договору мають бути Національний Банк сервус-урядників при країні Україна, Кабінет Міністрів сервус-урядників при країні Україна та Нерезидент-Екстериторіальний Банк Реконструкції та Розвитку Народу України і Кабінет Міністрів франчайзинг-упорядників України.

Ніякої бізнесової діяльності в межах Національного Банку сервус-урядників при країні Україна та Кабінету Міністрів сервус-урядників при країні Україна бути не може. Бізнес-діяльність – це не комерційна діяльність, це не підприємницька діяльність, це не приємницька діяльність і не ємницька діяльність. На транснаціональні системи Уніфіковані правила та звичаї Міжнародної Торгової Палати свою чинність не розповсюджують. Уніфіковані правила та звичаї Міжнародної Торгової Палати – це компетенція Нерезидент-Екстериторіального Банку Реконструкції та Розвитку Народу України, а не Національного Банку сервус-урядників при країні Україна.

Внутрішні ринки країни Україна формуються «живим капіталом» країни Україна. Транснаціонального живого товару в межах внутрішнього то зовнішнього ринку країни Україна не існує. Програма Президента України базується на «живому капіталі» країни Україна. В межах Національного Банку сервус-урядників при країні Україна, Верховної Ради сервус-урядників при країні Україна, Кабінету міністрів сервус-урядників при країні Україна «живого капіталу» не існує. Ці органи транснаціонального Венц-полісу при країні Україна питаннями народовладдя в країні Україна не переймаються, до складу суб’єктів конституційного процесу в країні Україна не входять. Система народовладдя в країні Україна нікуди не зникала. Українці в країні Україна свій суверенітет не втрачали. Жодних зовнішньоекономічних боргів Президенти країни Україна ніколи не мали і не мають.

Зовнішні борги країни Україна визначаються банківською системою Світової Міжнародної Федеративно-Конфедеративної Екстериторії Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України, а не Національним Банком сервус-урядників при країні Україна. Квазі-гривня Національного Банку сервус-урядників при країні Україна емітується юридичною особою ‑ Національним Банком сервус-урядників при країні Україна. Це означає, що квазі-гривня Національного Банку сервус-урядників при країні Україна – нестатистична одиниця країни Україна, яка взагалі не визначає собою будь-яких кредиторських вимог до країни Україна. Фамільний Кабінет Міністрів сервус-урядників при країні Україна на засадах так званого «фамільного держреєстратора» розбудовує при країні Україна транснаціональний сервус-узуфрукт ЄДР-економічний простір (невідомо якої держави).

Президент країни Україна наголосив розвиток в Україні не транснаціонально-фамільної економіки при країні Україна, а національно-вітчизняної економіки на засадах інноваційних систем, інноваційних інфраструктур, інноваційних мереж в Україні, інноваційної продукції, а не товару. Інноваційна модель зовнішньоекономічного розвитку країни Україна базується на бенефіціарії України, а не якоїсь іншої країни. Утримувачем бенефіціар-економічного простору країни Україна є Нерезидент-Екстериторіальний Банк Реконструкції та Розвитку Народу України – базовий банк Програми Президента країни Україна.

Економіка країни Україна базується на фінансово-економічних методах управління. Архітектура фінансово-економічних методів управління країни Україна затверджена Його Величністю Государем Титульного Суверенного Народу України. В міжнародних справах країни Україна Президент країни Україна діє від імені Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України. Договору між фінансово-економічною системою Його Високоповажності Президента України та фінансово-економічною системою транснаціональних сервус-урядників при країні Україна ще й досі не існує. Це означає, що модернізаційна Програма Президента країни Україна є єдиним нормативним зовнішньоекономічним документом, який визначає положення всіх без винятку транснаціональних фінансово-економічних сервус-систем при країні Україна.

Просимо підтвердити на адресу Кабінету Міністрів франчайзинг-упорядників України свою офіційну позицію та своє офіційне бажання щодо входження до складу учасників виконання зовнішньоекономічних положень Програми Президента країни Україна (виконавцем Програми визначено Франчайзинг-Кластер фідуціар-зовнішньоекономічної бюджетоутворюючої вертикалі Його Високоповажності Президента України)

 

Тимчасово ведучий владно-адміністративні справи Кабінету

Міністрів Франчайзер-Упорядників України – Фінансовий Архітектор

Світової Міжнародної Екстериторії Його Величності Государа

Титульного Суверенного Народу України

О.О.Халімоненко

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.