N 18-08-12 від 18 серпня 2012 року

ЗКГНГ–ISIC – КВЕД 99.00.0 –NACE–КІСЕ S.2-S.16
Світова Міжнародна Екстериторія Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

КОНГРЕС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ

Дипломатичний Корпус Титульного Суверенного Народу України КВЕД 99.00.0 ТРДПАУ 553515506-553515469 Офіс для отримання дипломатичної кореспонденції за адресою:14027, м.Чернігів, вул. Станіславського, 40, тел. 3-24-47

N 18-08-12 від 18 серпня 2012 року

Першому заступнику Голови Державної

Служби Фінансового Моніторингу України

О.Ю.Фещенко

Копія:             Адміністрації Президента України

Службі Безпеки України

Верховній Раді України

Генеральній Прокуратурі України

Міністерству Внутрішніх Справ України

Раді Національної Безпеки і Оборони України

Міністерству Фінансів України

Міністерству Економіки України

Національному Банку України

Державній Податковій Службі України

Державній Виконавчій Службі України

Кабінету Міністрів України

Міністерству Юстиції України

 

На Ваш лист № 3262/0820-08 від 08.08.2012р.

 

Конгрес Національних Меншин України (Малих Народів України) також, як і Державна Служба Фінансового Моніторингу України, керується в своїй діяльності положеннями ст. 19 Конституції України, за якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України та законами України.

Але, за положеннями ст.ст. 52-54 Господарського Кодексу України тим же самим органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам взагалі заборонена будь-яка діяльність в межах господарського економічного простору України. Коментарі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо Господаря України, Резиденції Господара України, господарських правочинів і т.п. є недоречними.

Фінансова система економічного простору ст.ст. 52-54 Господарського Кодексу України, фінансова система економічного простору реєстру ТРДПАУ, фінансова система економічного простору реєстру ЗКГНГ, фінансова система економічного простору стандарту П(С)БО-12, фінансова система економічного простору класифікатору КІСЕ, фінансова система економічного простору класифікатору NACE, фінансова система економічного простору класифікатору ОВЕД та фінансова система економічного простору класифікатору ISIC Державною Службою Фінансового Моніторингу України не моніторяться.

Сенат Корінного Народу України та Конгрес Національних Меншин України (Малих Народів України) ніяких повноважень жодному органу та жодній службі національної унітарної держави України не надавали. Держава Українського Народу (ст. 1 Конституції України), Держава Народу України (ст. 5 Конституції України), Республіка Суверенного Народу України (ст. 5 Конституції України) та Государство Титульного Суверенного Народу України теж ніяких повноважень жодному органу та жодній службі національної унітарної держави України не надавали.

Національний Банк України (м. Київ), Державна Служба Фінансового Моніторингу України, Податкова Служба України та Міністерство Фінансів України жодної фінансової проблеми України в умовах сучасної фінансової кризи не вирішили і вирішити не можуть. Формування ринків фінансових активів України, формування ринків фінансових капіталів України та формування ринків фінансових благ України входить до сфери компетенції Міжнародних фінансових організацій Світової Міжнародної Екстериторії Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» містить в собі цілий розділ, який регламентує порядок співробітництва Державної Служби Фінансового Моніторингу України з Міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з Міжнародною фінансовою організацією Світової Міжнародної Екстериторії Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України. Але жодних кроків в цьому напрямку націонал-народного фінансового співробітництва з боку будь-якого націонал-державного органу або з боку будь-якої націонал-державної служби ще ніколи не робилось.

Державна Служба Фінансового Моніторингу України – це не система конституційного фінансового моніторингу України. Державна Служба Фінансового Моніторингу України – це маленька частина системи конституційного фінансового моніторингу України при Системі Конституційної Безпеки України. Система Конституційної Безпеки України і Державна Служба Фінансового Моніторингу України ще не укладали поміж собою жодної угоди про спільну діяльність, метою якої є подолання сучасної фінансової кризи в Україні.

Конгрес Національних Меншин України (Малих Народів України) розуміє, що до складу основних завдань Державної Служби Фінансового Моніторингу України віднесено реалізацію державної політики в … . Але, будь-яка державна політика національної унітарної держави Україна це не що інше, як кодекс статутів націонал-політичних партій. Жодна з націонал-політичних партій не має ані прав, ані повноважень щодо діяльності в інстатутному секторі економіки України, в інстатуційному секторі економіки України, в інстанційному секторі економіки України, в інститутному секторі економіки України, в інституційному секторі економіки України та в будь-якій індустріальній галузі малого бізнесу, середнього бізнесу, великого бізнесу, міжнародного бізнесу. Бізнес-комітету в межах національної унітарної держави Україна не існує.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» і будь-яка державна політика несумісні. В фінансах будь-якої політики не існує. В фінансах існує фінансова архітектура та фінансова дисципліна. Фінансова архітектура України сформована фахівцями Ектеритораільного Банку Реконструкції та Розвитку Титульного Суверенного Народу України. Фінансова дисципліна в Україні сформована фахівцями Міжвідомчої Інтерпол-Колегії протидії фінансово-економічному тероризму при Його Величності Государі Титульного Суверенного Народу України.

Фінансові державні послуги і фінансове загальнодержавне управління – це зовсім різні сфери фінансового моніторингу України. Сферою фінансового загальнодержавного управління переймаються Резидент-Фінансовий Агент Держави Україна та Агенція Управління Зовнішньоекономічною Діяльністю при бюджетоутворюючій вертикалі Його Високоповажності Президента України. Такий порядок формування народно-національних фінансів України визначено Податковим Кодексом України. Міністерство Фінансів України опікується виключно синтетичним фінансовим обліком. Весь без винятку аналітичний фінансовий облік знаходиться поза межами компетенції Міністерства Фінансів України.

Конгрес Національних Меншин України (Малих Народів України) цілком згоден з висновком Державної Служби Фінансового Моніторингу України № 3262/0820-08 від 08.08.2012р.

Розгляд будь-яких фінансових питань, які знаходяться поза межами юрисдикції громад нації при країні Україна до сфери компетенції Державної Служби Фінансового Моніторингу України не входять. Це означає, що справа розмежування народних фінансових ринків від національних фінансових ринків завершилась між органами народно-фінансової правоздатності та органами націонал-фінансової юріздатності без будь-яких суперечок (у повній злагоді і згоді).

 

 

Віце-Президент Президії Конгресу Національних

Меншин України (Малих Народів України)

М.М.Меркулов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.